Σκευάσματα σε Μορφή Σκόνης


Σκευάσματα σε Μορφή Σκόνης

CYPELL DP

CYPELL DP (200 gr)

(Arysta LifeScience)

Dobol Omicron ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΩΔΕΣ (MG)

Dobol Omicron ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΩΔΕΣ (MG)

(Δαφνη Agrotrade)

Duracid

Duracid

(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΕΓΕ)

Kerbofos 0,46 DP

Kerbofos 0,46 DP

(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΕΓΕ)