Ενώσεις Πυριτίου


To πυρίτιο (Si) είναι ένα στοιχείο με ευεργετική δράση στις δομικές και φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων.

Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι το πυρίτιο ενεργοποιεί την άμυνα του φυτού ειδικά όσον αφορά τις προσβολές από έντομα και μύκητες καθώς η λειτουργία του ομοιάζει με αυτήν της επαγόμενης διασυστηματικής άμυνας.

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3

Ενώσεις Πυριτίου

Surround WP

Surround WP (2 Kg)

(ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ)