Κάλλα


 

Orange

 

Picasso

 

Pink

 

Salmon

 

 Schwarzwalder

 

Violet

 

White

 

Yellow

 

Zantedeschia Red